Η παρούσα Πολιτική, μαζί με οποιαδήποτε συμπληρωματική επεξήγηση, σας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα που εσείς εθελοντικά μας παραδώσατε στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας https://www.votanikoparkoattikis.gr/.  Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιγράφουν με λεπτομέρειες πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και με ποιον μπορεί να τα μοιραστούμε.

Επιδιωκόμενη Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας.  Σε μερικές όμως περιπτώσεις ίσως χρειαστεί η εγγραφή σας, για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες όπως το upload αρχείων ή αποστολή ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μερικά «πεδία» (μερικά είναι αναγκαία και άλλα προαιρετικά).  Κάθε πληροφορία που θα μας παράσχετε φυλάσσεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενημερωτικά δελτία

Κάθε χρήστης μπορεί, έπειτα από σχετική εγγραφή του, να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία της το Βοτανικό Πάρκο Αττικής.  Ο χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την άρση της λήψης των ενημερωτικών δελτίων, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@votanikoparkoattikis.gr.

Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, αναφέρεται σε πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.  Η Office Support δεν θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Μη αποκάλυψη πληροφοριών

Το Βοτανικό Πάρκο Αττικής δεν κοινοποιεί, διαβιβάζει, διανέμει ή εμπορεύεται με κανένα τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.  Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση προσωπικά δεδομένα να διαβιβασθούν περιστασιακά σε τρίτους οι οποίοι ενεργούν για το Βοτανικό Πάρκο Αττικής για σκοπούς όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση ή η τεχνική υποστήριξη.  Πρακτική μας είναι να απαιτούμε από τους εν λόγω προμηθευτές να χειρίζονται τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο με την παρούσα Δήλωση Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα

Για την εξασφάλιση και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από το Βοτανικό Πάρκο Αττικής κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται μέτρα προστασίας, όπως πρωτόκολλο κρυπτογράφησης με χρήση κλειδιού 256 bits (ssl certificate).  Όσον αφορά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή.  Παρόλο που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον αποκλεισμό απώλειας, εσφαλμένης χρήσης ή διαστρέβλωσης των δεδομένων, προσπαθούμε να αποφύγουμε τυχόν ατυχείς περιστάσεις.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Δεν θα διατηρούμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων της διασφάλισης της συμμόρφωσης της εκ μέρους μας επεξεργασίας με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ.  διαδικασίες ελέγχου, διατήρηση για λογιστικούς ή νομικούς λόγους κ.λπ.), της επίλυσης διαφορών και της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

Αποκάλυψη που απαιτείται από το Νόμο

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί η αποκάλυψη πληροφοριών με δικαστική ή άλλη κρατική εντολή, κλήτευση ή ένταλμα.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.  Έχετε το δικαίωμα, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@votanikoparkoattikis.gr, να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που καταχωρήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.  Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να σταματήσουμε την επαφή και επικοινωνία μαζί σας.