ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

x Βήμα 1 of 10

Αίτηση συμμετοχής στο καλοκαιρινό camp 2024

1 of 6

Βήμα 1 - Στοιχεία επικοινωνίας

Ακύρωση
Register for the summer day camp to spend a summer in nature (for children aged 6-12).

Each day is a new experience.
When the school year ends, children have the chance to enjoy a summer full of activities and games in nature. The camp at the Attica’s Botanical Park runs till end of July and is divided into weekly periods.

Have the best summer ever!
Swimming in the pool, gardening, football, basketball, climbing, cooking, team games, clay creations, painting, crafts from natural materials, martial arts, photography, photo exhibition, parkour, yoga in the sun, theatre play……….and more are some of the activities children will enjoy at the Attica’s Botanical Park.

For more information, contact the team at the Attica’s Botanical Park.

Have the best summer ever!