Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας https://www.votanikoparkoattikis.gr/

Η ιστοσελίδα  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες της.  Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στις αναπόσπαστες με αυτό Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν και να μελετήσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, όπως επίσης και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της Office Support, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.  Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με κάποιον από τους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/, να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα.

Το Βοτανικό Πάρκο Αττικής δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης.  Ωστόσο, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης.  Ο δε επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.  Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο.

Χρήση από ανηλίκους

Ο διαδικτυακός τόπος  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ δεν απευθύνεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών και ζητούμε από αυτά τα άτομα να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας.  Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων στην ιστοσελίδα μας από ανήλικους και εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς εμάς, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγραφεί κάθε σχετική πληροφορία.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.votanikoparkoattikis.gr/ (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογοτύπων, κειμένων, σχημάτων, φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Βοτανικού Πάρκου Αττικής και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  Το Βοτανικό Πάρκο Αττικής διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.  Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται και έργα τρίτων (κείμενα, σχήματα, φωτογραφίες, βίντεο, λογότυπα κ.λπ.) τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.votanikoparkoattikis.gr/ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση.  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει, κατά την κρίση της Office Support, χωρίς σχετική ειδοποίηση.  Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Βοτανικού Πάρκου Αττικής.  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή του συνόλου ή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Office Support.

Επίσης, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Βοτανικού Πάρκου Αττικής από οποιονδήποτε τρίτο, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα την εταιρία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε, μέσω αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@votanikoparkoattikis.gr.

Περιορισμός ευθύνης της Office Support - Δήλωση αποποίησης

Το Βοτανικό Πάρκο Αττικής καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα.  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ διατίθεται «ως έχει» (χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων/παρεμβάσεων από επισκέπτες) και το Βοτανικό Πάρκο Αττικής δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το Βοτανικό Πάρκο Αττικής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ ή την πλοήγηση σε αυτή, όπου προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, το Βοτανικό Πάρκο Αττικής σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ ή των servers, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.  Το κόστος διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το Βοτανικό Πάρκο Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, το Βοτανικό Πάρκο Αττικής, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες αυτής δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία σχετικά με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/, τη διαθεσιμότητα, την παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, καθώς και την πρόσβαση ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή τη χρήση αυτών.  Όπως, επίσης, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία από αιτία που έχει σχέση με την επάρκεια, σαφήνεια, ακρίβεια ή/και ορθότητα των πληροφοριών που διατίθενται από την ιστοσελίδα ή/και με πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Επιπλέον, το Βοτανικό Πάρκο Αττικής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διόρθωση τυχόν λαθών, χωρίς όμως να εγγυάται την επανόρθωσή τους.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.votanikoparkoattikis.gr/, έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών του Βοτανικού Πάρκου Αττικής τηρούσας τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.  Η τυχόν ανάρτηση έργου, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου, κατόπιν γραπτού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@votanikoparkoattikis.gr.

Συμπεριφορά χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.  Επίσης, οφείλει να τηρεί τους γενικούς και ειδικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο Netiquette (https://tools.ietf.org/html/rfc1855).  Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα https://www.votanikoparkoattikis.gr/, ως αποτέλεσμα κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

Ρητά συνομολογείται, διά των παρόντων Όρων, ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας https://www.votanikoparkoattikis.gr/ οποιαδήποτε αξίωση (διοικητική ή δικαστική), οφειλόμενη στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, και υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης, αναλαμβάνει εκείνος, σύμφωνα με τον δικονομικώς προβλεπόμενο τρόπο, την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει το Βοτανικό Πάρκο Αττικής.

Αποκλεισμός προτροπών-συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους επισκέπτες/χρήστες περιεχομένου της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/ δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας  https://www.votanikoparkoattikis.gr/, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.  Εάν κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας αυτής θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, εάν όμως τούτο δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.